středa 2. května 2012

SVÁTKY A TRADICE - SVÁTEK (DEN) MATEK

Pokud existuje skutečně mezinárodní svátek, je to Den matek. Slaví se po celém světě, ovšem ne ve stejnou dobu, V souladu s tradicí a jejími různými kořeny se slaví Svátek matek převážně ve dva různé dny:

1) čtvrtou neděli velikonočního půstu, což je případ Irska a Velké Británie, nebo

2) druhou neděli v květnu. Takto se slaví například v následujících evropských zemích: Belgie, Česká republika, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Německo, Řecko, Rakousko, Island, Itálie, Lotyšsko, Malta, Nizozemí, Slovensko, Švýcarsko, Turecko. Z mimoevropských zemí jsou to například: Austrálie, Barbados, Bangladéš, Belize, Bermuda, Brazílie, Kanada, Čína, Chile, Kolumbie, Kuba, Ekvádor, Grenada, Honduras, Hong Kong, Jamajka, Japonsko, Malajsie, Nový Zéland, Peru, Filipíny, Portoriko, Jižní Afrika, Surinam, Taiwan, Trinidad a Tobago, USA, Uruguay, Venezuela, Zimbabwe.

Pro zajímavost je možno podotknout, že např. v Rusku se slaví Svátek matek poslední neděli v listopadu, ve většině Jižní Ameriky, v Indii, Pákistánu, Mexiku, Singapuru 10. května, v Polsku 26. května a v řadě arabských zemí se slaví Svátek matek na první jarní den, tj. 21. března.

Svátek má svůj původ ve starém Řecku, kde byla uctívána bohyně Rhea, matka všech bohů.

Také staří Římané konali obřady, kterými uctívali a oslavovali Cybele, matku všech bohů. Tato slavnost, známá jako Hilaria, trvala celkem tři dny, a to od 15. do 18. března

První zprávy o předchůdci nynějšího Svátku matek sahají do Anglie 16. století. Tehdy se tomuto dni říkalo Mateřská neděle nebo Neděle matek (Mothering Sunday) a slavil se na počest všech anglických matek v období zvaném Lent (tj. čtyřicetidenní postní období od Velikonoc).

Myšlenka, aby se tento den oslavoval mezinárodně a pravidelně, vznikla ve 20. století. Mělo se tak dít na počest Anny Reevers Jarvisové, která přivedla na svět 11 dětí a celý život bojovala za práva matek.

K založení Svátku matek ji inspirovalo úmrtí její maminky v roce 1906. Kampaň zahájila následující rok zádušní mší za všechny maminky na světě a 1908 jej už oslavovalo celé město Filadelfie. O rok později se již k oslavám Dne matek připojilo 45 států USA a další země všech světových kontinentů. V roce 1911 se Den matek slavil téměř ve všech státech.

V roce 1912 vyhlásil tehdejší prezident USA Woodrow Wilson první oficiální oslavu Dne matek, konající se o druhé květnové neděli. Jako symbol poděkování byla matkám určena květina – bílý karafiát.

V tento den matky nepracovaly, nevařily, neuklízely. Všechno obstarávaly děti. Dospělí posílali matkám pozdravy a blahopřání. Občané USA se zdobili květinou - bílou ten, kdo maminku už neměl a červenou ti ostatní.

V České republice měl Den matek poněkud pohnuté osudy. Svátek matek se začal slavit až v roce 1923 na popud Alice Masarykové, nejstarší dceři prvního československého prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka. Myšlenku Svátku matek šířily v nově vzniklém Československu Československý červený kříž a organizace jako Čs. ochrana matek a dětí, Sokol a Orel, YWCA (Asociace mladých křesťanských žen), křesťanské spolky i některé ženské komise při politických stranách.
U nás byl poprvé Svátek matek slaven v roce 1923. V roce 1924 zvaly noviny České slovo na jednu z prvních oslav Svátku matek takto: "Maminku máme každý jen jednu a je jediná, která nás nesobecky milovala. Dětmi se cítíme ve dvou stejně jako ve čtyřiceti letech...."
V předválečném Československu, ale i v prvních letech po válce, byl Svátek matek velmi oblíbeným svátkem. Ironicky se možná právě proto v našem zákonodárství poprvé objevil v roce 1947. Bylo to díky komunistickými poslanci Národního shromáždění navrženému zákonu č. 91/1947 Sb., o daru Československé republiky dětem k svátku matek 1947. Podepsali jej prezident Beneš s Gottwaldem a Nejedlým.

Znovu se u nás začal Svátek matek slavit na sklonku 20. století.


zdroje: Jitka Zadražilová a krásný článekna stránkách ZŠ Dobřichovice


Dopis matky pro dceru:
„Má drahá holčičko, v těchto dnech, kdy vidíš, jak stárnu..., bych tě chtěla poprosit, abys byla trpělivá, a především, aby ses pokusila porozumět tomu, čím si procházím. Pokud při našem rozhovoru opakuji tisíckrát tu samou věc, nepřerušuj mě prosím slovy „Vždyť jsi mi to říkala před chvíli“…jen mě prosím poslouchej. Pokus si vzpomenout na časy, kdy jsi byla malá a já ti mohla číst každou noc tu samou pohádku před spaním. Když se nechci jít koupat, nebuď zlá a nebraň mi. Vzpomínáš si, jak jsem se musela honit za tebou, když ses vymlouvala, abych tě přiměla se osprchovat, když jsi byla ještě malá? Když vidíš, jak jsem ignorující vůči novým technologiím, dej mi prosím čas, abych se s tím naučila pracovat, a nedívej se na mě tím svým způsobem… pamatuj, zlatíčko, že jsem tě trpělivě učila dělat mnoho věcí jako slušně jíst, oblékat se, česat si vlasy a vypořádávat se každý den s životními zkouškami…
V tomto období, kdy vidíš, jak stárnu, tě žádám, abys byla trpělivá a aby ses hlavně pokusila porozumět, čím si procházím. Pokud někdy ztratím nit a nevím, o čem jsem mluvila, dej mi prosím čas, abych si mohla vzpomenout, a pokud to nedokážu, nebuď nervózní, netrpělivá ani arogantní. Jen věz ve svém srdci, že nejdůležitější věcí je pro mě být s tebou. A když mi mé staré, unavené nohy nedovolují, abych se pohybovala tak rychle jako dříve, podej mi svou ruku stejným způsobem, jakým jsem ti já podávala tu svou, když ses poprvé učila chodit.
Až přijde můj čas, nebuď smutná… jen buď se mnou a rozuměj mi, až se dostanu na konec svého života s láskou. Budu opatrovat a děkovat za ten dar času a radosti, které jsme spolu mohly sdílet. S velkým úsměvem a ohromnou láskou, kterou jsem pro tebe vždy měla, chci jen prostě říct, že tě miluji… má milá dcerko.“


Šťastný Svátek matek ♥

Od: Svět zázraků   http://www.facebook.com/pages/Sv%C4%9Bt-z%C3%A1zrak%C5%AF/154754887945425   

Žádné komentáře:

Okomentovat